VÄRMEÅTERVINNING

En biprodukt som ökar vinsterna

En kompressor omvandlar i stor sett all energi som krävs för att producera tryckluft till värme. Bara 4 % av energin finns i tryckluften, några procent strålar ut direkt från kompressorn och resten – nästan 94 % – omvandlas till värme. Den här värmen kan du återvinna och använda för att värma lokaler, vatten och till processer i tillverkningen som kräver värme. Det innebär i sin tur att du kan minska på eller helt ta bort annan, mindre miljövänlig utrustning som du idag använder för att producera värme och ånga.

Gitab bygger återvinningsanläggningar så att du kan utnyttja värmeenergin där den gör mest nytta.

Faktorer som påverkar din tryckluft

industrigas fordel 150x150 1

Fördelar med att återvinna värme

Att utnyttja värmen från kompressorn är i princip gratis och hjälper dig att minska din klimatpåverkan eftersom du inte behöver använda värmekällor som släpper ut kodioxid. Med energiåtervinning sänks anläggningens totala energiförbrukning och som du säkert redan har räknat ut kommer också dina kostnader att minska.

Fördelar

  • Minskade energiårgång i hela anläggningen

  • Minskad miljöpåverkan genom sänkta CO2-utslåpp

  • Minskade investeringar och underhåll av maskiner som producerar värme och ånga

  • Totalt sänkta kostnader i hela produktionen

Rulla till toppen