RISKBEDÖMNING

halvsida vakuum

Riskbedömning av tryckluft enligt arbetsmiljöverket

Riskbedömning AFS 2017:3 är en anvisning från arbetsmiljöverket – en självkontroll som varje trycksatt anläggning ska genomgå regelbundet. Hela anläggningen ska kontrolleras för att bedöma skaderisker som t.ex. risken för brännskador, om det behövs hörselskydd, om det finns kablar på golvet o.s.v.

För att underlätta för dig att följa myndigheternas krav kan vi hjälpa dig att göra en riskbedömning. Vi har utvecklat en tjänst där vi snabbt och effektivt inventerar och bedömer tryckluftsanläggningen.

Vi gör det enkelt för dig minimera riskerna med tryckluft på rätt sätt!

Faktorer som påverkar din tryckluft

risk ingar 150x150 1

Detta ingår i GITABs riskbedömning

Vi går igenom tryckluftsanläggningen för att identifiera och dokumentera eventuella risker.

Efter genomgången gör vi en analys och bedömer riskerna. Vi tittar på de rutiner och den dokumentation ni har idag och jämför den med föreskrifterna för att se om och var ni behöver göra justeringar.

 • Du får förslag på åtgärder och en plan för regelbunden tillsyn.
 • Du får en checklista och avvikelserapport som gör det enkelt att komma i gång och fortsätta med de nya rutinerna.
 • Vi sammanställer allt i en lättöverskådlig rapport.
risk afs 150x150 1

Detta är AFS 2017:3

Arbetsmiljöverket har uppdaterat kraven på säkerheten vid trycksatta installationer. Syftet är att minska risken för personskador. Arbetsgivaren är ansvarig för att kraven uppfylls.

De nya föreskrifterna anger kraven för användning och kontroll av trycksatta anordningar och säkerhetsutrustning. Föreskrifterna handlar bland annat om:

 •  behovet av att göra riskbedömningar,
   
 •  hur trycksatta anordningar ska placeras,
   
 •  rutiner för regelbunden tillsyn och

 •  rutiner för kontroll av utrustningen

Vill du läsa igenom de nya föreskrifterna hittar du dem på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Rulla till toppen