Kyltork

projekt bergvarme

Kyltork - Kyla tryckluft

Om tryckluften i din anläggning innehåller fukt kan du få onödiga problem. Vattenånga kan ge kondens i rörledningar och orsaka korrosion. Vattenånga i maskiner kan medföra produktionsstopp. Ett sätt att lösa problemet är att använda en kyltork. Det en kyltork gör är att sänka tryckluftens temperatur till 3 °C. Kyltorken sänker tryckluftens temperatur så att vattnet i luften kondenserar och kan avskiljas. Syftet med en kyltork är att få bort överflödig fukt i tryckluften.

En fungerande kyltork kan också bidra till att minska energikostnaderna genom att öka tryckluftens effektivitet. Genom att ta bort fukt från tryckluften minskar också risken för korrosion och andra skador på rörledningar och utrustning, vilket kan leda till kostsamma reparationer och produktionsstopp.

Förutom att regelbundet underhålla och byta ut kyltorken, är det också viktigt att välja rätt kyltork för din verksamhet och dess behov. Det finns olika typer av kyltorkar på marknaden med olika egenskaper och funktioner.

Vi installerar kyltorkar från Atlas Copco så att din produktion får optimala förutsättningar. Dessutom servar vi kyltorkar av alla fabrikat.

Vår personal är certifierad att arbetas med kyla

kylavarme skillnad 150x150 1

Det är skillnad på kyla och kyla

Det är stor skillnad på att arbeta med kyla i lokaler och att kyla tryckluft. Om du ringer till någon som servar kylanläggningar så kommer de inte att ha rätt kunskaper för att lösa problemet med kondens i din tryckluftsanläggning.

Det krävs speciella kunskaper och ett individuellt certifikat för att få och kunna jobba med kylning av tryckluft på ett säkert sätt. Vi har personal som är certifierad att göra ingrepp i kylkretsar,

kylavarme miljo 150x150 1

Välj rätt kompressortyp

Många tänker nog på freon när vi säger köldmedie. Och precis som freon så var många tidigare köldmedia inte särskilt miljövänliga. Men det händer mycket på det här området och kunskap och teknik uppdateras i en rasande fart.

Freon finns nästan inte kvar idag och ozon, ett annat köldmedie, håller på att fasas ut. I stället används köldmediegas med låg global uppvärmningspotential (GWP).

Olika kyltorkar använder olika kylmedie beroende på vilken effekt man behöver och hur stor kyltorken är.

Värmeanläggningar som lönar sig

Uppvärmning av lokaler och bostäder är ofta en stor utgift. Genom att hitta en bra lösning för uppvärmning kan du sänka de kostnaderna. Gitab installerar bl.a. luft-vattenpumpar och bergvärme.

projekt bergvarme

Vad är en kyltork?

En kyltork är en kompressor som används för att ta bort fukt från tryckluft genom att sänka dess temperatur, vilket leder till kondensering av fukten och avlägsnande av den från luften. Dess huvudsakliga syfte är att producera torr tryckluft med låg fuktighet för att förhindra korrosion och skador på pneumatiska verktyg, maskiner och system som använder tryckluft. 

Hur fungerar kyltorkar?

  • Tryckluften leds genom kyltorken där den kyls ned till en lägre temperatur än dess ursprungliga temperatur. Detta sker vanligtvis med hjälp av ett kylmedium, såsom kylvatten eller en köldmediekrets, som tar bort värmen från luften.
  • När temperaturen på den kylta luften sänks, minskar dess förmåga att bära fukt. Detta resulterar i att vattenångan kondenserar till vatten och separeras från luften. Den kondenserade fukten samlas upp och avlägsnas från systemet med hjälp av en kondensatavskiljare och en dräneringsmekanism.
  • Efter att fukten har avlägsnats återstår en torrare och fuktfattigare tryckluft, som sedan kan användas i olika industriella applikationer utan att orsaka skador på utrustningen som drivs av tryckluft.

Kyltorkar är vanligt förekommande i industrier där behovet av ren och torr tryckluft är viktigt för att skydda maskiner, verktyg och processer från fuktskador. De används inom områden såsom tillverkning, livsmedels- och dryckesindustrin, läkemedelsproduktion, bilindustrin och många andra områden där användningen av tryckluft är vanligt förekommande. 

Rulla till toppen