INDUSTRIGAS

projekt gas

VINSTER MED ATT PRODUCERA EGEN INDUSTRIGAS

Industrigas används i många tillverkningsprocesser inom kemikalie- och livsmedelsindustrin. Andra användningsområden är lödning av elektronik och laserskärning. Det vanligaste idag är att köpa gasen på flaska eller lagra den i stora AGA-tankar utanför lokalen. Men det finns ett mer ekonomiskt och miljövänligt sätt – du kan producera din egen industrigas med hjälp av tryckluft som ni redan har i anläggningen. Dessutom är det enkelt att integrera en gasgenerator i befintliga tryckluftsinstallationer.

Industrigas – så funkar det

industrigas fordel 150x150 1

FÖRDELAR MED ATT PRODUCERA EGEN INDUSTRIGAS

 • Absolut lägsta kostnad per kilo eller kubikmeter
  Samma gas till under halva priset.
   
 •  100 % kontrollerad kvalitet
  Rätt kvalitet till rätt användningsområde.
   
 •  Oberoende av logistik & transporter
  Säker produktion. Inga leveransstörningar.
   
 •  Betala bara för det du använder
  Resurseffektiv – Inga förluster
   
 •  Undvik farliga situationer och arbetsmoment
  Personalens säkerhet är ett stort ansvar.
industrigas ren 150x150 1

HUR REN INDUSTRIGAS BEHÖVER DU?

En gasgenerator producerar kväve och syre genom att isolera syre- eller kvävemolekyler ur tryckluft. Separationen sker antingen genom ett membran eller med PSA teknik (Pressure Swing Adsorption).

Membranseparation producerar 95-99,9 % rent kväve. Membranseparation passar bra när kraven på renhet inte är så höga som t.ex. för brandskydd (?) eller för att pumpa däck. Arbetsprincipen för membrangeneratorer är enkel – installationen kräver varken mycket plats eller underhåll. Den startar snabbt och arbetar tyst.

PSA-teknik används både för att producera kväve och syre med mycket hög renhetsgrad. Syret kan produceras med en renhet på 90 – 95 % och kväve med en renhet på 97 – 99,999 %. En fördel med PSA-generatorer är att den kräver ett luft med lägre tryck för att producera ett visst kväveflöde vilket ger låga driftskostnader.

Vi kan leverera upp till 300 bar.

KÖPA KVÄVGAS ELLER HA EN KVÄVGASGENERATOR?

Kvävgas kallas även för nitrogen. Om du behöver kvävgas/nitrogen finns det olika alternativ att tillgå. Förr var det vanligt att köpa kvävgas på flaska eller flytande kväve på tank. Flytande kväve används för att kyla olika föremål, såsom mat för att kunna hålla det färskt och motverka bildning av iskristaller. Kvävgas på flaska och flytande kväve på tank är två metoder som förekommer fortfarande men det finns ett säkrare och miljövänligare alternativ.

Kvävgasgenerator är en gasgenerator som använder vanlig tryckluft för att generera den kväve som behövs. Om du redan har en kompressor kan du installera ett kvävgassystem och använda den som en kvävgasgenerator. Det finns två olika tekniker för att framställa kvävgas med en generator – PSA (Pressure Swing Adsorption) och membranteknik. Kvävgasgenerator är både kostnadseffektivt, eftersom du producerar all kvävgas själv, och minskar ditt klimatavtryck då du slipper transportera kvävgasen.

FÖRDELARNA MED EN KVÄVGASGENERATOR

Det finns många fördelar med att ha en egen kvävgasgenerator. Att köpa kvävgas på flaska eller flytande kväve på tank medför oftast till stora säkerhetsrisker och stora koldioxidutsläpp.

Några av fördelarna med en kvävgasgenerator:

 • Miljövänligt – Inga transporter med tunga lastbilar
 • Kostnadseffektivt – Billigare att producera än att köpa
 • Säkert – Med egen produktion minimeras risken för olyckor kring transport och påfyllning

Stigbergsbryggeriet

Stigbergets Bryggeri är ett småskaligt hantverksbryggeri i Majorna, Göteborg som producerat öl sedan 2013.

Vid tillverkning av öl används nitrogen bl.a. för att flytta öl mellan olika tankar och för att rengöra burkar och flaskor innan ölet tappas upp. Vi installerade en NGP 25+ i den containerlösning som producerar tryckluft till anläggningen.

Genom att producera nitrogen från egen tryckluft kunde Stigbergets Bryggeri minska produktionskostnaderna avsevärt. För hälften av den kostnad som bryggeriet tidigare lagt på nitrogenflaskor får de nu både nitrogen och tryckluft. Dessutom slipper de hanteringen av nitrogenflaskorna vilket bland annat innebär färre transporter till och från bryggeriet.

projekt gas

Kvävgas inom industrin

I industriell användning är kvävgas (N2) en form av gas som består av två kväveatomer som är bundna tillsammans. Kvävgas är en av de vanligaste gaserna som används inom olika industrier av flera anledningar: 

Inert atmosfär

Kvävgas används ofta för att skapa inert atmosfär i olika tillverkningsprocesser. Dess oförmåga att reagera med de flesta ämnen, gör den användbar för att minska eller eliminera oxidation eller andra kemiska reaktioner som kan skada känsliga material under tillverkningsprocesser. Det används till exempel för att skydda material som metaller från oxidation vid svetsning eller lödning. 

Kylning

Inom vissa industriella processer används kvävgas för att kyla material eller processer. Dess användning som kylmedel eller kylgas kan hjälpa till att upprätthålla låga temperaturer vid olika produktionssteg. 

Livsmedelsförpackning 

Kvävgas används också för livsmedelsförpackningar för att förlänga hållbarheten hos färska livsmedel. Genom att ersätta luften i förpackningen med kvävgas kan man minska mängden syre, vilket förhindrar försämring av livsmedlet och förlänger dess hållbarhet. 

Laboratorie- och forskningsapplikationer 

Inom forskning, laboratorier och analysanläggningar används kvävgas ofta som en ren gas utan föroreningar för olika ändamål, såsom provtagning, instrumentkalibrering och mer. 

Ammoniakproduktion 

Kvävgas används som råmaterial för att producera ammoniak, som i sin tur används för att tillverka gödningsmedel och andra kemiska produkter. 

Rulla till toppen