RÖRMÄRKNING

halvsida vakuum

Tydliga upplysningar som höjer säkerheten

Rörmärkning av synliga rörledningar som transporterar en gas under tryck (generellt ett tryck på över 2 bar) är lag sedan 1:a juni 2015. Märkningen skall ange vilken gas som finns i ledningen och en pil ska visa gasens strömningsriktning. Namnet på gasen och färgmärkningen på den pil som anger strömningsriktningen bör ligga i linje med färgskalan i SIS 741. Etiketten ska också innehålla ett faropiktogramsom förklarar vilken risk som är förknippad med ledningen.

När vi tar hand om rörmärkninen vet du att de är märkta enligt kraven i AFS 2017:3.

Rörmärkning på rätt sätt

rormark plac 150x150 1

Placeringen är viktig!

Rörmärkningen skall vara väl synlig i närheten av ventiler och kopplingar. Etiketterna skall sättas med ett sånt mellanrum att den alltid syns när man förflyttar sig längs ledningen

rormark sjalv 150x150 1

Köp och märk själv

Vill du själv märka upp rören kan du köpa etiketter hos oss.

 
rormark dyrt 150x150 1

Dyrt att inte göra rätt!

Nytt från 17 januari 2017 är reglerna om sanktionsavgifter för under­låtenhet att följa regelverket. Arbetsgivare som inte följer reglerna om märkning av rörledningar kan åläggas att betala en sanktionsavgift om 15 000 kr till 150 000 kr.

 
Rulla till toppen