ENERGIOPTIMERING

Smart drift som både du och miljön vinner på

Energioptimering handlar om att få ut precis den effekt du behöver för en effektiv produktion samtidigt som anläggningen kräver så lite energi som möjligt för att producera den effekten. För att få en bra energioptimering behöver du styra och övervaka trycklufts- eller vakuumproduktionen och sist men inte minst att återvinna överskottsvärmen.

Vi hjälper dig att sparar energi och pengar genom att optimera funktionaliteten i din anläggning.

Energibesparing med analys, styrning och övervakning

energi analys

Analys av anläggningen med AIRScan

Vi börjar alltid med att göra en analys av den befintliga anläggningen. För att analysen ska ge rätt svar måste vi ställa rätt frågor om din produktion.

Vi tittar på:

 • Energiförbrukningen

  Hur mycket energi går åt för att producera tryckluft/vakuum i nuläget?

 • Flödet

  Hur stort flöde behövs i produktionen?

 • Vi sammanställer allt i en lättöverskådlig rapport.

  Hur högt tryck krävs för att det inte ska bli tryckfall i systemet och maskinerna kan utföra sina uppgifter?

Mätningen pågår under 14 dagar. Med exakta svar kan vi räkna ut kostnaden per m³ tryckuft/vakuum. Och vi kan också räkna ut hur stora besparingar ni kan göra och hur mycket ni kan minska era CO2-utsläpp.

Åtgärder

Ofta finns det möjlighet att göra förbättringar. Det kan t.ex. handla om att täta läckor i systemet. En felinställd maskin kan tvinga kompressorn att jobba för hårt. Samma resultat för man med dåligt servade filter eller fel rördimension. I andra fall visar analysen att en större kompressor behövs

energi optimera

Optimerad styrning

Med rätt styrning kan du undvika att en kompressor eller vakuumpump arbetar för hårt eller ännu värre – att den går när produktionen står still. Har du fler än 2 kompressorer är ett centralt styrsystem en bra investering. Med centralstyrning kommer du att spara energi, minska underhållet och få ett stabilare tryck i produktionen.

I ett centralt styrsystem kopplas alla kompressorer eller vakuumpumpar ihop och systemet kommer att välja den bästa maskinkombinationen för ett visst effektuttag.

Eftersom drifttiden kommer att fördelas mellan maskinerna får du ett jämnare slitage. Med styrning blir det också lättare att schemalägga service och underhåll.

energi overv

Inga överraskningar med övervakning

Känns det som service av din anläggning alltid är en oförutsedd händelse som kräver att en servicetekniker kommer direkt? Har du råkat ut för ett produktionsstopp p.g.a att en kompressor havererat? Båda situationerna går att undvika med smart övervakning.

Atlas Copcos SMARTLINK är ett säkerhetsprogram som är enkelt att installera och använda. Med tydlig inblick i trycklufts-/vakuumproduktionen kan du förutse potentiella problem och åtgärda dem i tid.

Smartlink övervakning finns i tre nivåer

 • Smartlink Service

  håller dig uppdaterad på vilka maskiner som behöver service så att du kan boka in den i tid.

 • Smartlink Uptime

  skickar ut ett varningsmeddelande så att du snabbt kan åtgärda om något inte fungerar som det ska.

 • Smartlink Energy

  ger dig full koll på energiförbruk-ningen och insikt om vad som kan förbättras.

kylavarme miljo 150x150 1

Fördelar med värmeåtervinning

Att utnyttja värmen från kompressorn är i princip gratis och hjälper dig att minska din klimatpåverkan eftersom du inte behöver använda värmekällor som släpper ut kodioxid. Med energiåtervinning sänks anläggningens totala energiförbrukning och som du säkert redan har räknat ut kommer också dina kostnader att minska.

 • Minskade energiårgång i hela anläggningen

 • Minskad miljöpåverkan genom sänkta CO2-utslåpp

 • Minskade investeringar och underhåll av maskiner som producerar värme och ånga

 • Totalt sänkta kostnader i hela produktioen

Rulla till toppen