VAKUUMPUMP

halvsida vakuum

VÄLJ RÄTT LÖSNING FÖR DIN TRYCKLUFT

Vakuum är en vanlig lösning för att  hålla, lyfta, separera och flytta material i en tillverkningsprocess. Det kan också forma, kyla eller förpacka produkter. En vakuumpump arbetar efter samma princip som en kompressor – fast tvärt om. Istället för att öka lufttrycket i en behållare, suger vakuumpumpen ut gasmolekyler ut behållaren och sänker lufttrycket.

Det finns olika typer av vakuumpumpar för olika miljöer och tillämpningar. Vilken pump du ska välja beror bland annat på om du behöver grov- eller finvakuum och om du behöver högt eller lågt undertryck. Med rätt pump får du en effektivare produktion, sänkta energikostnader och en arbetsmiljö som är både renare och tystare.

GITAB kan hjälpa dig att välja rätt vakuumpump och dimensionera anläggningen så att du får alla positiva effekter av en optimerad installation.

FAKTORER SOM PÅVERKAR VAL AV VAKUUMANLÄGGNING

vacuum vilket 150x150 1

VILKET TRYCK OCH VAR?

Vakuumpumpen skapar ett undertrycket, d.v.s. en tryckskillnad mellan trycket i systemet och det atmosfäriska trycket utanför. Den tryckskillnaden kan aldrig bli större än atmosfärtrycket som normalt ligger på 101,3kPa. Därför är det viktigt att känna till atmosfärtrycket i den miljö pumpen ska arbeta.

Du behöver också veta vilket arbetstryck tillämpningen kräver. En annan faktor som påverkar val av vakuumpump är om trycket behövs konstant eller om behovet varierar.

Är din pump underdimensionerad kommer den att gå för fullt oavsett behov och kosta energi och pengar i onödan. Ett underdimensionerat rörsystem kan få vakuumnivån att sjunka även om pumpen är rätt dimensionerad.

vacuum 150x150 1

GROV- ELLER FINVAKUUM?

Mängden materia som finns kvar i systemet när luften sugits ur bestämmer vakuumets kvalitet.

Lågt/grovt vakuum = mycket materia. Den här typen av vakuum är vanlig i t.ex. gummi-, plast- och träindustri.

Högt/finvakuum = lite materia. Den här typen av vakuum används vid t.ex. kemi- och läkemedelsindustri.

SPARA UPP TILL 40 % AV ENERGIKOSTANDERNA MED CENTRALVAKUUM

Singelvakuum innebär att du har en vakuumpump vid varje maskin.

Centralvakuum är ofta en bättre lösning. Istället för en massa små vakuumpumpar vid varje maskin installerar vi en större pump som driver hela anläggningen. Den här lösningen blir otroligt mycket billigare. I många fall kan du spara upp till 40 % av energikostnaden. En annan fördel är att ljudnivån i lokalen blir lägre och oljedimman i omgivningen sjunker.

Rulla till toppen