Service INDUSTRIGAS

relaterade service

Vinster med att producera egen industrigas

Industrigas används i många tillverkningsprocesser inom kemikalie- och livsmedelsindustrin. Andra användningsområden är lödning av elektronik och laserskärning. Det vanligaste idag är att köpa gasen på flaska eller lagra den i stora AGA-tankar utanför lokalen. Men det finns ett mer ekonomiskt och miljövänligt sätt – du kan producera din egen industrigas med hjälp av tryckluft som ni redan har i anläggningen. Dessutom är det enkelt att integrera en gasgenerator i befintliga tryckluftsinstallationer.

Vi hjälper dig att integrera industrigasproduktion i den tryckluftsanläggningen.

Service vi brukar utföra

Underhåll och kalibrering: Regelbundet underhåll och kalibrering av gasutrustning och instrument för att säkerställa korrekt och tillförlitlig gasproduktion och distribution.

Gasrening och behandling: Service för rening och behandling av rågas för att uppfylla specifika krav och standarder, inklusive avlägsnande av föroreningar och fukt.

Säkerhetsinspektioner och utbildning: Genomförande av säkerhetsinspektioner och utbildning av personal för att minimera risker och följa säkerhetsprotokoll i samband med hantering av industrikemikalier och gaser.

Köpa kvävgas eller ha en kvävgasgenerator?

Kvävgas kallas även för nitrogen. Om du behöver kvävgas/nitrogen finns det olika alternativ att tillgå. Förr var det vanligt att köpa kvävgas på flaska eller flytande kväve på tank. Flytande kväve används för att kyla olika föremål, såsom mat för att kunna hålla det färskt och motverka bildning av iskristaller. Kvävgas på flaska och flytande kväve på tank är två metoder som förekommer fortfarande men det finns ett säkrare och miljövänligare alternativ.

Kvävgasgenerator är en gasgenerator som använder vanlig tryckluft för att generera den kväve som behövs. Om du redan har en kompressor kan du installera ett kvävgassystem och använda den som en kvävgasgenerator. Det finns två olika tekniker för att framställa kvävgas med en generator – PSA (Pressure Swing Adsorption) och membranteknik. Kvävgasgenerator är både kostnadseffektivt, eftersom du producerar all kvävgas själv, och minskar ditt klimatavtryck då du slipper transportera kvävgasen.

Fördelarna med en kvävgasgenerator

Det finns många fördelar med att ha en egen kvävgasgenerator. Att köpa kvävgas på flaska eller flytande kväve på tank medför oftast till stora säkerhetsrisker och stora koldioxidutsläpp.

Några av fördelarna med en kvävgasgenerator:

  • Miljövänligt – Inga transporter med tunga lastbilar
  • Kostnadseffektivt – Billigare att producera än att köpa
  • Säkert – Med egen produktion minimeras risken för olyckor kring transport och påfyllning

Fördelar med att producera egen industrigas

Absolut lägsta kostnad per kilo eller kubikmeter

Samma gas till under halva priset.

100 % kontrollerad kvalitet

Rätt kvalitet till rätt användningsområde.

Oberoende av logistik & transporter

Säker produktion. Inga leveransstörningar.

Betala bara för det du använder

Resurseffektiv – Inga förluster

Undvik farliga situationer och arbetsmoment

Personalens säkerhet är ett stort ansvar.

Hur ren industrigas behöver du?

En gasgenerator producerar kväve och syre genom att isolera syre- eller kvävemolekyler ur tryckluft. Separationen sker antingen genom ett membran eller med PSA teknik (Pressure Swing Adsorption).

Membranseparation producerar 95-99,9 % rent kväve. Membranseparation passar bra när kraven på renhet inte är så höga som t.ex. för brandskydd (?) eller för att pumpa däck. Arbetsprincipen för membrangeneratorer är enkel – installationen kräver varken mycket plats eller underhåll. Den startar snabbt och arbetar tyst.

PSA-teknik används både för att producera kväve och syre med mycket hög renhetsgrad. Syret kan produceras med en renhet på 90 – 95 % och kväve med en renhet på 97 – 99,999 %. En fördel med PSA-generatorer är att den kräver ett luft med lägre tryck för att producera ett visst kväveflöde vilket ger låga driftskostnader.

Vi kan leverera upp till 300 bar.

Rulla till toppen