Installation

halvsida vakuum

Snygga och lättarbetade kompressorrum

GItab dimensionerar och bygger tryckluftsanläggningar. Vi utför också fast installation av tryckluftsutrustning och rörsystem. Vår styrka är att vi levererar en komplett installation – från behovsanalys till en driftklar anläggning. Vi ställer upp maskinerna på plats, även stora maskiner, och kopplar ihop allt. El kan anslutas antingen av kunden eller av elektriker som vi samarbetar med. Vi ser också till att eventuell styrning (fjärrstart, automatisk start, larm osv.) är installeras och testkörs. När vi åker hem har du en anläggning som är klar att använda i din produktion.

Vi vill att anläggningen ska fungera så effektivt och energismart som möjligt. Det är en del av vårt hållbarhetstänkande. Därför ser vi alltid till helheten och kollar detaljer som att det är lätt att serva anläggningen, att det finns lämplig ventilation i kompressorrummet och ger förslag på möjligheter att återvinna värme.

När vi tar hand om installationen har du möjlighet att få hela anläggningen CE-certifierad.

Bättre kvalitet med analys, styrning och övervakning

install optim 150x150 1

Optimerad styrning

Med rätt styrning kan du undvika att en kompressor eller vakuumpump arbetar för hårt eller ännu värre – att den går när produktionen står still. Har du fler än 2 kompressorer är ett centralt styrsystem en bra investering. Med centralstyrning kommer du att spara energi, minska underhållet och få ett stabilare tryck i produktionen.

I ett centralt styrsystem kopplas alla kompressorer eller vakuumpumpar ihop och systemet kommer att välja den bästa maskinkombinationen för ett visst effektuttag.

Eftersom drifttiden kommer att fördelas mellan maskinerna får du ett jämnare slitage. Med styrning blir det också lättare att schemalägga service och underhåll.

install rordrag 150x150 1

Rördragning Airnet

AIRnet är ett flexibelt, rörsystem för tryckluft, vakuum och inerta gaser (dvs gaser som inte reagerar kemiskt med omgivnignen och t.ex. används som brandsläckningsmedel).

Rören installeras med presspassning – snabbt och enkelt!

Airnet kan användas för nya anläggningar eller vid utbyggnad av en äldre anläggning. Rören kan kopplas ihop med både M-press och V-press, vilket innebär att de kan anslutas till järnrör.

AIRnet-fakta

  • Finns i aluminium och rostfritt stål
  • Läckage- och korrosionsfritt
  • 10 års garanti på rör och kopplingar
  • Dimensioner från 20 – 158 mm diameter
  • Stort utbud av kopplingar
install optim 150x150 1

FAQ

Ja, när du väljer oss för installationen av din tryckluftsanläggning kan vi även bistå med att få hela anläggningen CE-certifierad.

Absolut, vi kan hjälpa till med både nya installationer och uppgraderingar av befintliga system för att förbättra deras effektivitet och prestanda.

Du är välkommen att kontakta oss via telefon på 031-215 100 eller via e-post info@gbgindustri.se. Vi ser fram emot att höra från dig och diskutera hur vi kan hjälpa just din verksamhet. 

Med rätt styrning kan du undvika att en kompressor eller vakuumpump arbetar för hårt eller ännu värre – att den går när produktionen står still. Har du fler än 2 kompressorer är ett centralt styrsystem en bra investering. Med centralstyrning kommer du att spara energi, minska underhållet och få ett stabilare tryck i produktionen.

I ett centralt styrsystem kopplas alla kompressorer eller vakuumpumpar ihop och systemet kommer att välja den bästa maskinkombinationen för ett visst effektuttag.

Eftersom drifttiden kommer att fördelas mellan maskinerna får du ett jämnare slitage. Med styrning blir det också lättare att schemalägga service och underhåll.

install rordrag 150x150 1

Rördragning Airnet

AIRnet är ett flexibelt, rörsystem för tryckluft, vakuum och inerta gaser (dvs gaser som inte reagerar kemiskt med omgivnignen och t.ex. används som brandsläckningsmedel).

Rören installeras med presspassning – snabbt och enkelt!

Airnet kan användas för nya anläggningar eller vid utbyggnad av en äldre anläggning. Rören kan kopplas ihop med både M-press och V-press, vilket innebär att de kan anslutas till järnrör.

AIRnet-fakta

  • Finns i aluminium och rostfritt stål
  • Läckage- och korrosionsfritt
  • 10 års garanti på rör och kopplingar
  • Dimensioner från 20 – 158 mm diameter
  • Stort utbud av kopplingar
Rulla till toppen