Kompressorer

halvsida vakuum

Välj rätt lösning för din kompressor

Vi erbjuder Atlas Copco kompressorer till försäljning. Utforska vårt sortiment av pålitliga och effektiva kompressorer från en världsledande tillverkare. Ta ditt tryckluftsbehov till nästa nivå med Atlas Copco-kvalitet.

Vi servar även kompressorer och tryckluftsanläggningar

vacuum vilket 150x150 1

Välj rätt kompressortyp

Den absolut vanligaste kompressorn är en oljedriven kolvkompressor. Kolvkompressorn passar bra när du behöver tryckluft temporärt t.ex. för att blåsa rent en detalj eller använda en spikpistol. Kolvkompressorn är enkel, kraftfull och billig båda att köpa och driva.

Om du behöver tillgång till tryckluft kontinuerligt ska du välja en skruvkompressor, Skruvkompressorer finns i olika storlekar och går att komplettera med utrustning som filter och torkar. En varvtalsdriven skruvkompressor (VSD-teknik) passar bra om din verksamhet pågår i skift och flödesbehovet varierar mellan skiften. Med VSD-tekniken kan du göra energibesparingar på mellan 35 och 50 procent!

Vad är en kompressor?

En kompressor är en anordning eller maskin som används för att öka trycket på en gas eller ånga genom att minska dess volym. Detta resulterar i att gasmolekylerna komprimeras närmare varandra, vilket leder till en ökning av trycket. Kompressorer används i olika sammanhang, inklusive i industrier för att skapa tryck i luft- eller gasflöden för processer som kylning, luftkonditionering, kraftproduktion och tillverkning av gasblandningar. De används också i fordon, som i bilmotorer där en kompressor kan användas för att öka luftens densitet innan den matas in i motorn för att öka motorens effektivitet och kraft.

Vad är skillnaden på en skruvkompressor och en kolvkompressor?

Skruvkompressor

  – En skruvkompressor använder två roterande skruvar med speciella profiler (en manlig skruv och en kvinnlig skruv) som arbetar tillsammans för att komprimera gasen. 

   – När skruvarna roterar, minskar volymen mellan skruvarnas spiraler gradvis, vilket fångar och komprimerar gasen längs skruvarnas längd. 

   – Gasen transporteras längs skruvarnas axlar samtidigt som den komprimeras och slutligen pressas ut genom utloppet. 

   – Skruvkompressorer används ofta i större industriella tillämpningar på grund av deras förmåga att producera större mängder komprimerad gas jämfört med kolvkompressorer. De är också kända för sin effektivitet och konsekventa drift. 

Kolvkompressor

   – En kolvkompressor använder en eller flera kolvar som rör sig fram och tillbaka inuti cylindrar för att komprimera gasen. 

   – Processen börjar med att kolven dras tillbaka, vilket skapar ett lågtrycksområde och suger in gasen. 

   – Sedan pressas kolven framåt, vilket komprimerar gasen i cylindern och ökar trycket. 

   – Kolvkompressorer kan vara enkelverkande (komprimerar gasen under ena slaget av kolven) eller dubbelt verkande (komprimerar gasen under både fram- och återgående slag av kolven). 

   – Denna typ av kompressor används ofta i mindre till medelstora applikationer och finns i olika konfigurationer, såsom enkelstegs- eller flerstegskolvkompressorer. 

Rulla till toppen