Tryckluftscentral

Installation och uppstart av skruvkompressor, luftbehållare, adsorbtionstork och kondensreningsverk.

Rördragning med AirNet aluminiumrör. Märkt efter dagens direktiv.

ProjekttypInstallation
Rördragning

Kundtyp
Bilindustrin

Utrustning
Skruvkompressor GA15+ 13bar, Luftbehållare 500l 16bar, Adsrobtionstork CD+25 och kondensreningverket OSC35.

Avtalstyp
Inköp

Rulla till toppen